STICHTING LA VECINA

Stichting La Vecina helpt kansarme kinderen in de Colombiaanse stad Cartagena, met onderwijs en opvang. Dit geeft hen zicht op een betere toekomst.

Stichting La Vecina is in 2005 opgericht door Nathalie Rietman, met als primaire doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de levensomstandigheden van kansarme kinderen in de buitenwijken van Cartagena.

De stichting zorgt voor de financiële middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de uitvoering van de projecten, die zij aangaat met haar Colombiaanse partnerorganisatie Fundación La Vecina. In eerste instantie had dit betrekking op de realisatie van een basisschoolprogramma dat, met klasjes van maximaal 15 kinderen, specifiek is gericht op kansarme kinderen met een leerachterstand.

De school is in maart 2007 daadwerkelijk van start gegaan met een groep van 15 kinderen en heeft nu, anno 2014, 97 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar in 7 leergangen. Komend jaar komt ook het laatste jaar van de lagere school er nog bij!

De hulp die La Vecina biedt is door de jaren heen uitgebreid met psychosociale ondersteuning, medische hulp en ouderondersteuning. Dit laatste is zeker niet overbodig daar de kinderen een zeer armoedige, vaak bedreigende thuissituatie ervaren, met alle problemen van dien. Ook het verstrekken van een ontbijt en één warme maaltijd per dag behoort tot het vaste basisprogramma.

www.fundacionlavecina.com

Sept 2015 - Nieuws over La Vecina

La Vecina schoolkinderen
La Vecina school

Bekijk alle True Blue projecten wereldwijd