babyhuis

 

Het babyhuis biedt opvang en zorg aan baby’s van moeders/ouders die niet in staat zijn om het kindje zelf groot te brengen en die geen andere uitweg zien dan het (tijdelijk) uit handen geven van de opvoeding.

Het Babyhuis biedt ook plek aan baby's die na opname in het ziekenhuis vanwege vroeggeboorte extra begeleiding en verzorging nodig hebben en die nog niet door hun biologische ouders verzorgd kunnen worden. 

Het Babyhuis heeft een professioneel zorgteam dat zorg verleent aan de kinderen en waar nodig de biologische ouders begeleidt. Er wordt een plek gecreëerd waar kinderen zich positief kunnen ontwikkelen, zich veilig en gewenst voelen. Herstel van basisvertrouwen, hechting en het gevoel van eigenheid is een belangrijke voorwaarde.

Het leven in het Babyhuis verloopt voor de kinderen daarom zoveel mogelijk als een gewoon gezinsleven. De kinderen leven met elkaar in het huis en krijgen de kans de wereld te ontdekken, zich te ontwikkelen, plezier te hebben en hun gevoelens te uiten.

logo babyhuis.jpgHet eerste babyhuis staat in Dordrecht en biedt onderdak aan een groep tot zes kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar. Daarnaast is er plek voor crisisopvang. In een later stadium zullen de baby’s ofwel teruggaan naar hun biologische ouders als dat mogelijk is en anders naar een zorgvuldig uitgekozen pleeggezin of pleeghuis, zoals het Dushihuis.

www.het-babyhuis.nl