zekere basis

 

Stichting Zekere Basis helpt jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen zich individueel te ontplooien.

Stichting Zekere Basis helpt jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen zich individueel te ontplooien. In de groene omgeving van voormalig Vliegbasis Twente bieden ze een leefklimaat waarin de jongeren zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 Zekere Basis bereidt de jongeren voor op het verwerven en behouden van een goede woonsituatie, een zinvolle dagbesteding en een aanvaardbaar sociaal netwerk. Wonen, werken en recreëren vind allemaal op dezelfde locatie plaats. De groep bestaat uit maximaal acht personen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.

Tijdens de dagbesteding werken en leren de jongeren in een ontspannen sfeer met een lage werkdruk. Het doel van de dagbesteding is om de vaardigheden te vergroten die de jongeren nodig hebben om gemakkelijker te kunnen meedraaien in de zekere basis logo.pngmaatschappij.

De producten die door de cliënten gemaakt worden, zoals meubilair, worden uiteindelijk verkocht en genereren zo inkomsten. True Blue steunt de enthousiaste oprichters van dit initiatief door het doneren van de nodige materialen zoals gereedschap en machines. www.zekerebasis.nl