top of page

ANBI Beleidsplan

1. Inleiding

 • Stichting True Blue is in 2007 opgericht op initiatief van Jeroen Voskamp

2. Het doel van de instelling

 • Stichting True Blue steunt projecten die zich richten op hulpbehoevende of kansarme kinderen in Nederland en in het buitenland. We willen een wezenlijk verschil maken in het leven van kinderen die ernstig ziek zijn of geen stabiele thuissituatie hebben.

 • Stichting True Blue richt zich op hulpbehoevende kinderen. Samen met haar donateurs probeert True Blue zo veel mogelijk kinderen in de leeftijd 0-18 jaar in binnen- en buitenland op adequate wijze te helpen.

 • De projecten die True Blue steunt hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door mensen met passie en lokale betrokkenheid. We maken grondig financiele analyses en onderhouden intensief contact met het management van elk project. Daarnaast bezoeken we de projecten regelmatig zelf.

 • Stichting True Blue heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten zijn voor eigen rekening. Zodoende wordt 100% van de donaties aan de geselecteerde goede doelen besteed.

 3. Werkzaamheden van de instelling

 • Wij hanteren strenge criteria waaraan de projecten moeten voldoen eer ze door ons gesteund worden. True Blue bezoekt eerst de projecten voordat er definitief tot donatie over wordt gegaan. Deze bezoeken worden door de leden zelf betaald en drukken niet op de begroting van True Blue.

 • Het betreft relatief onbekende doelen die vaak niet de steun ontvangen van het grote publiek. Doelen die door gepassioneerde lokale mensen worden geleid, waarbij wij als stichting een verschil kunnen maken.

 • Daarna onderhouden we intensief contact met het management van de doelen en proberen we de projecten regelmatig te bezoeken. We voorzien onze donateurs jaarlijks van updates over de ontwikkelingen van deze doelen

 • Om door ons gesteund te kunnen worden moeten projecten voldoen aan de volgende criteria:

 1. het project helpt hulpbehoevende of kansarme kinderen

 2. de organisatie heeft een overzichtelijke omvang

 3. het project is de opstartfase voorbij

 4. het project wordt geleid door lokale mensen, mensen met passie

 5. het project wordt ook lokaal gesteund

 6. het doel van het project is helder omschreven

 7. de continuiteit van het project is gewaarborgd

 8. middelen worden aantoonbaar efficient gebruikt, zowel directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag

 • Stichting True Blue bekijkt en beoordeelt continu nieuwe projecten. Pas wanneer er sprake is van een concrete toezegging tot steun door True Blue treden wij hiermee naar buiten.

 4. Organisatie-structuur

 • Voorzitter              Inge Berg-Andersen – Kremer

 • Secretaris              Natasja Voskamp – van der Meer

 • Penningmeester   Martin van Grinsven

 • Initiatiefnemer      Jeroen Voskamp

 • Bestuurslid            Mariet Werst – Vliegen

 • Stichting True Blue ontvangt donaties van een kleine groep donateurs die zich in het algemeen voor een periode van 3 jaar verplichten. De aangegane jaarlijkse verplichtingen overstijgen de jaarlijks binnenkomende fondsen niet. Het beleid is erop gericht alle ontvangen gelden weer te besteden en geen geld te sparen dan wel extra vermogen op te bouwen. De continuiteit is voldoende gewaarborgd door de solide financiele posities van de donateurs in combinatie met de duur van de door de donateurs aangegane verplichtingen.

 • Stichting True Blue maakt geen onkosten. Alle gedoneerde fondsen komen voor 100% ten goede aan de door Stichting True Blue gesteunde doelen en projecten.

 6. Vermogensbeheer

 • Het vermogen van Stichting True Blue is vrij beschikbaar op een rekening courant c.q. een spaarrekening die direct opneembaar is.

 • Er wordt geen vermogen opgebouwd: het beleid is alle binnenkomende fondsen ten goede te laten komen aan de doelen en projecten.

 7. Bijlagen

pexels-kampus-production-6299265.jpg
bottom of page