top of page

Doelstelling

Stichting True Blue steunt projecten die zich richten op hulpbehoevende of kansarme kinderen in Nederland en in het buitenland. We willen een wezenlijk verschil maken in het leven van kinderen die ernstig ziek zijn of geen stabiele thuissituatie hebben. 

 

De projecten die True Blue steunt hebben een overzichtelijke omvang en worden geleid door mensen met passie en lokale betrokkenheid. We maken grondige financiële analyses en onderhouden intensief contact met het management van elk project. Daarnaast bezoeken we de projecten regelmatig zelf.

 

Stichting True Blue heeft geen winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten zijn voor eigen rekening. Zodoende wordt 100% van de donaties aan de geselecteerde goede doelen besteed. True Blue is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Over_True_Blue.jpg
bottom of page