top of page

BIG FRIENDS AMSTERDAM

BIG FRIENDS AMSTERDAM 

Big Friends Amsterdam is een mentororganisatie die werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind zich ten volle moet kunnen ontplooien. Dat ieder kind een kans verdient om al zijn of haar dromen te verwezenlijken. Daarom zorgen zij ervoor dat Amsterdamse kinderen/ jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar, die leven op/onder de armoedegrens (veelal uit eenoudergezinnen) de extra aandacht en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit doet zij o.a. met behulp van het Big Friends programma en het Big Bunch programma. D.m.v. deze programma’s wil Big Friends de talenten en kwaliteiten van deze kinderen stimuleren, de eigen kracht versterken en ontsporing of ongewenst gedrag voorkomen. Dat het werkt is wetenschappelijk aangetoond.

BIG FRIENDS PROGRAMMA

Het Big Friends programma koppelt kinderen/ jongeren aan vrijwilligers van 21 jaar of ouder. Zo ontstaan er matches waarbij de vrijwilliger en het kind/ de jongere leuke en interessante activiteiten ondernemen, minimaal 1 uur per week, voor tenminste een jaar. Door het regelmatige contact ontstaat er een vertrouwensband; de praktijk leert dat deze mentorrelaties vaak jaren en soms zelfs levenslang standhouden. De activiteiten die ondernomen worden zijn gericht op horizonverbreding, talentontwikkeling en het aanleren van (sociale& levens) vaardigheden. Te denken valt aan: sporten, naar een museum gaan, muziek luisteren, samen koken, helpen met huiswerk of het vinden van een stage etc. Aandacht is het sleutelwoord. De match wordt begeleid door een professionele matchcoördinator. De focus ligt op het ontwikkelen van een positieve ontwikkelingsrelatie die een directe en langdurige impact heeft op het leven van een kind/ jongere. 

BIG BUNCH PROGRAMMA 
Het Big Bunch programma is voor kinderen/ jongeren die op de wachtlijst staan voor het Big Friends programma en voor hun broertjes en/of zusjes. Ook zijn er kinderen voor wie de Big Bunch het meest passende programma is. De kinderen/jongeren gaan tweewekelijks, samen met begeleiders van Big Friends, allerlei verschillende leuke en educatieve activiteiten ondernemen. Hun (sociale en levens) vaardigheden en netwerk worden hierdoor vergroot, het bevordert de sociale cohesie en draagt bij aan de opbouw van het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfredzaamheid.

Zie voor meer informatie: www.bigfriends.nl

WhatsApp Image 2020-10-09 at 15.55.25 (1
BB_BS Amsterdam154.jpg
bottom of page