top of page

Kolewa

Een gehandicapt kind dat niet goed begeleid wordt, heeft niet alleen veelal een verminderde gezondheid en mobiliteit, maar heeft dagelijks te maken met sociale en economische problemen in de omgeving, familie en maatschappij. In Indonesië wordt hier weinig aan gedaan, wegens een gebrek aan voorlichting en medische zorg. Kinderen groeien geïsoleerd op, kunnen en mogen niet naar school en krijgen niet die zorg die ze nodig hebben. Stichting Kolewa brengt daar verandering in.

 

Stichting Kolewa is in 2007 opgericht door Syta Plantinga met als doel zich te richten op een aantal millenniumdoelstellingen, waaronder het recht op onderwijs van ieder kind. Al vrij snel werd een focus gelegd op kinderen met een handicap. In de eerste jaren richtten zij zich op kinderen met een hoorstoornis, maar inmiddels ook op kinderen met handicaps van een andere aard, zoals schisis, oog- en orthopedische problemen en kinderen met ernstige brandwonden.

 

Syta, inmiddels woonachtig op Bali, werkt met een klein team van lokale begeleiders dat zeer regelmatig wordt aangevuld door Nederlandse vrijwilligers die hun expertise op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of revalidatie delen met deze begeleiders. Ook werken zij intensief samen met medisch specialisten uit lokale ziekenhuizen, met maatschappelijke organisaties en met lokale gezondheidswerkers zoals verloskundigen, die gestationeerd zijn op één van de talloze kleine eilanden van Indonesië, waar reguliere gezondheidszorg niet beschikbaar is.

 

Dit lokale netwerk is van groot belang bij het herkennen van kinderen in nood en het effectief kunnen helpen van het kind en de familie. In afgelegen en slecht bereikbare dorpjes op Bali, maar ook op kleine, van de buitenwereld afgesloten eilanden organiseert Stichting Kolewa informatiebijeenkomsten en zoeken zij kinderen die dringend medische hulp nodig hebben.

 

Stichting Kolewa overlegt met de ouders en de lokale gezondheidswerker en beoordeelt wat het kind nodig heeft. Indien mogelijk, biedt zij ter plaatse direct medische hulp. Als het kind geopereerd moet worden, organiseren zij vervoer naar het ziekenhuis in Denpasar (Bali). Een vereiste operatie wordt lokaal bekostigd, door bijvoorbeeld het ziekenhuis of een Rotary.

De reis en het verblijf voor het kind wordt betaald, samen met één van zijn of haar ouders. Als het kind geopereerd is, voorziet de stichting in de benodigde nazorg, therapie en onderwijsintegratie. Als het kind helemaal is opgeknapt, wordt het terug naar huis gebracht en wordt de nazorg c.q. controle op afstand voortgezet.

 

Elk jaar helpt Stichting Kolewa op deze manier honderden kinderen met een medische ingreep en/of hulpmiddelen, de benodigde therapie en bijscholing.

De begeleiders werken zowel met de kinderen, als met de ouders, aan onder meer spraakoefeningen, voedingsadviezen en het inhalen van gemist onderwijs, met als doel het kind vlot door te kunnen laten stromen naar regulier onderwijs.

 

www.kolewa.com

6536f320-ee92-44db-aaab-0670d70cf059-768
IMG_2709-768x513.jpg
logo-kolewa-stichting.png
bottom of page