top of page

Babyhuis

Stichting het Babyhuis biedt opvang, behandeling en begeleiding aan (aanstaande) moeders om hen te ondersteunen bij het moederschap. Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het uiteindelijke doel is dat zij zelfstandig kunnen wonen in een veilige leefomgeving.

 

In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om aan het moederschap te wennen. Daarnaast volgen zij het intensieve hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, het aanleren van (opvoed)vaardigheden, structuur aanbrengen in eigen leven en dat van het kind, begeleiding naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële situatie en het organiseren van huisvesting en een goede dagbesteding.

 

In het Babyhuis werkt het kernteam (gedragsdeskundige, kraamverzorgende en sociotherapeuten) en het team vrijwilligers. Er is 24 uur per dag opvang en begeleiding.

 

Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden. Maar waarbij de verwachting is, dat zij dit wel op relatief termijn zelfstandig kan. Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig heeft en past voor iedere moeder en kind persoonlijke begeleiding op maat aan.

 

Stichting het Babyhuis wil moeders op een laagdrempelige en respectvolle wijze de gelegenheid bieden om – in een vrijwillig of gedwongen kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden. Het Babyhuis voorkomt de vaak onnodige scheiding tussen een moeder en haar baby, met een slagingspercentage van 88%. Van de tweehonderd moeders en baby’s die in het Babyhuis Dordrecht, Schiedam en Leiden opgevangen zijn, zijn 176 vrouwen en kinderen verzekerd van een toekomst samen, daar waar het alternatief was dat het kind op moest groeien in een pleeggezin. Met alle gevolgen van dien. 

 

Vanaf de prille start in 2013 heeft True Blue vertrouwen in het Babyhuis gehad. Dat vertrouwen en de mentale en financiële steun die zij geven, resulteerde in de realisatie van meer Babyhuizen. Wij zijn gestart als pionier, zonder geld, zonder pand, zonder betaalde professionals. Inmiddels is het Babyhuis ingebed in de maatschappij, wordt het per vestiging binnen drie jaar gedragen door gemeentelijke financiering, waarmee het Babyhuis concept overdraagbaar is geworden. De maatschappelijke impact is enorm; de boodschap dat het niet langer acceptabel is een moeder van haar baby te scheiden, daar waar perspectief is dat zij het uiteindelijk zelf kan, klinkt door in het land en heeft politieke aandacht gekregen. True Blue is daar debet aan. We hebben elkaar immers nodig om de wereld mooier te maken; te verlichten.

 

Barbara Muller

Founder

www.het-babyhuis.nl

baby-821625_1920.jpg
baby-1426651_1920.jpg
logo-babyhuis.jpg
bottom of page